İlk ortak lab toplantımızı yaptık

NEOMATRIX projesinin rutinine yer alan düzenli etkinliklerden çevrimiçi lab toplantıları, paydaşların kullandıkları protokollerle iş akışlarının standardize edilmesini ve araştırma sonuçlarının paylaşılmasını amaçlamaktadır. İlk ortak lab toplantımızı 5 Mayıs  günü gerçekleştirdik. Yarım gün süren çevrimiçi etkinlikte, her birini soru-cevap ve tartışma oturumlarının takip ettiği dört konuşma yapıldı. Hacettepe Üniversitesi’nden Ezgi Altınışık “Çanak Çömlek Öncesi Neolitik Yukarı Mezopotamyasına ilişkin ilk genomik ipuçları” başlıklı sunumunda sürmekte olan çalışmalarından başlıklar paylaştı. FORTH-ICS’den Stefanos Papadantonakis “Uzamsal heterojen çevrelerde seçilim çıkarsaması” başlıklı bir sunum, IJM-CNRS’den Caitlin Martin ise “Paleogenomikte poligenik risk skoru- Daha gelmedik mi?” başlıklı bir sunum yaptı. Son olarak, IJM-CNRS’den Eva-Maria Geigl “Bilimde kadınlar: Paleogenetik alanının durumuna özel bir bakış” adlı sunumu gerçekleştirdi. Canlı bir tartışma uyandıran bu son konuşma, projemizin hedeflerinden biri olan “bilimsel alanda toplumsal cinsiyet eşitliğine dair farkındalığı yükseltme” amaçlı etkinliklerden biriydi.