Vårt första gemensamma labbmöte hölls virtuellt

Gemensamma laboratoriemöten online är regelbundna aktiviteter som ingår i rutinen för NEOMATRIX, avsedda för diskussioner om standardisering av protokoll och workflow mellan olika partners samt för att dela forskningsresultat. Vårt första gemensamma labbmöte den 5 majvar ett halvdags virtuellt evenemang bestående av fyra sessioner, vart och ett följt av en Q&A och diskussionssession. Ezgi Altınışık från HU presenterade data från en pågående studie med titeln “First genomic insights into pre-pottery Neolithic of Upper Mesopotamia”, medan Stefanos Papadantonakis från FORTH-ICS gav en presentation om “Selection inference in spatial heterogeneous environment”, och Caitlin Martin från IJM / CNRS gav en presentation med titeln “Polygenic risk scores in paleogenomics- are we there yet?”. Slutligen gav Eva-Maria Geigl från IJM / CNRS en presentation med titeln ”Women in science with a special zoom on the situation in paleogenetics”. Detta sista samtal, som följdes av en livlig diskussion var en del av aktiviteterna som syftade till att öka medvetenheten om jämställdhetsrelaterade frågor inom vetenskapen, ett av vårt projekts mål.