İkinci ortak lab toplantımızı yaptık

İkinci ortak lab toplantımızı 13 Ekim  günü gerçekleştirdik. Yarım gün süren çevrimiçi etkinlikte, her birini soru-cevap ve tartışma oturumlarının takip ettiği dört sunum yapıldı. İlk olarak, ODTÜ ve Hacettepe Üniversitesi mensubu araştırmacılar “Antik genomlara ilişkin akrabalık örüntüleri son 10 bin yılın geçmiş toplumsal geleneklerine ışık tutuyor” başlıklı çalışmalarını sundu. Laboratuarlar arası fiziksel ziyaretlerin pandemi nedeniyle hayata geçirilemeyişini telafi etmek için oluşturulan ekiplerden biri olan NEOMATRIX 1. Ekip, sürmekte olan çalışmalarını “Hitit tören tünelinde bulunan dört iskeletin arkeogenetik ve stronsiyum izotop analizi” başlığıyla paylaştı. IJM-CNRS tarafından yapılan “Popülasyon genetiği çalışmalarında PCA’e başvurulması hatalı mı?” başlıklı sunumunun ardından, son olarak, Stockholm Üniversitesi mensupları da “Antik örneklerde kullanılan ön ve son amplifikasyon metotlarının karşılaştırılması ve optimizasyonu” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Bir yanıt yazın