NEOMATRIX tar fart mitt under COVID-19-pandemin

NEOMATRIX är ett 3-årigt projekt som involverar ett forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte mellan våra grupper i Ankara, Heraklion, Paris och Stockholm. Projektförslaget utformades långt före utbrottet av COVID-19-pandemin och godkändes officiellt i maj 2020. Enligt det ursprungliga förslaget skulle samarbetsgruppens aktiviteter innebära resor av forskare från olika städer och deltagarna antogs kunna arbeta tillsammans fysiskt. Planen måste dock revideras på grund av pandemin.

Från och med januari 2021 tar NEOMATRIX fart. Våra team börjar samarbeta via virtuella möten och vi planerar att förverkliga de fysiska besöken och mötena så snart internationella resor blir säkra och tillåtna. Följ oss på Twitter och kolla vår webbplats regelbundet så att vi kan hålla dig uppdaterad om dessa nya arrangemang!

Lämna ett svar