“Variable kinship patterns in Neolithic Anatolia revealed by ancient genomes” publicerades i Current Biology

Den senaste artikeln av våra forskare ifrågasätter genetisk släktskapinom flerpersonersgravar påträffade i byggnadslämningar med 59 studerade genom från Anatolien under Neolitikum. Resultaten antyder icke-biologiska släktskapsmönster under Neolitikum i Anatolien.

Artikeln är författad av Reyhan Yaka, Igor Mapelli, Damla Kaptan, Ayça Doğu, Maciej Chyleński, Ömür Dilek Erdal, Dilek Koptekin, Kıvılcım Başak Vural, Alex Bayliss, Camilla Mazzucato, Evrim Fer, Sevim Seda Çokoğlu, Vendela Kempe Lagerholm, Maja Krzewińska, Cansu Karamurat, Hasan Can Gemici, Arda Sevkar, Nihan Dilşad Dağtaş, och Mehmet Somel.